Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Opłata za groby

Informujemy zainteresowanych, że po 20 latach od pochówku zachodzi konieczność dokonania opłaty za ponowienie prawa do grobu na następne 20 lat. Zaległe opłaty należy uiszczać u zarządcy cmentarzy w:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 21
78-300 Świdwin

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 31. stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późniejszymi zmianami)).

Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych od 2015 roku:
 
Usługa Cena brutto
1. Opłata za przyjęcie zwłok do pochowania - prawo do grobu na okres 20 lat  
     a) w grobie dziecięcym 303,48 zł
     b) w urnie 303,48 zł
     c) w grobie dużym ziemnym 606,96 zł
     d) w grobie głębinowym ziemnym (za każdorazowy pochówek) 606,96 zł
     e) w grobie murowanym pojedynczym 801,36 zł
     f) w grobie murowanym głębinowym (za każdorazowy pochówek) 801,36 zł
     g) w grobie murowanym podwójnym w poziomie (za każdorazowy pochówek) 801,36 zł
2. Ponowienie prawa do grobu na następne 20 lat:  
     a) grób dziecięcy 303,48 zł
     b) grób duży ziemny 606,96 zł
     c) grób głębinowy ziemny 606,96 zł
     d) grób murowany pojedynczy 801,36 zł
3. Rezerwacja/ponowienie rezerwacji na okres 20 lat 486,00 zł
4. Jednorazowa opłata za wjazd na cmentarz: 97,20 zł
     a) z materiałami budowlanymi oraz sprzętem do do budowy/remontu grobowca lub nagrobków (pomnika)  
     b) do kopania grobu w wyznaczonym miejscu  
5. Opłata za korzystanie z domu pogrzebowego:  
     a) korzystanie z kaplicy lub z chłodni (za każdą rozpoczętą dobę) 178,20 zł
     b) za jednorazowe korzystanie z pomieszczenia do przeprowadzenia toalety pośmiertnej 146,88 zł
6. Opłata za czynności od jednego pochówku zarządcy cmentarza polegające na: 354,24 zł
     a) ustalaniu kwater  
     b) nadzorowaniu nad kopaniem grobów i ustawianiem pomników  
     c) przeprowadzeniu wszelkich prac mających na celu zagospodarowanie i utrzymanie cmentarzy  
7. Zmiana charakteru grobu z ziemnego na murowany 194,00 zł
 

 Opłaty za korzystanie z cmentarzy (PDF)

Uwaga! Nieopłacone groby będą podlegać likwidacji! 

Bieżących informacji udziela:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 21
78-300 Świdwin
Tomasz Kruk
Tel. 94 365 23 56
E-mail: cmentarz@zuk-swidwin.com.pl