Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Transport odpadów wielkogabarytowych - usługa

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. przypomina, że świadczy usługę polegającą na transporcie odpadów wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego przy ul. Kombatantów Polskich 5 w Świdwinie poza terminami
wynikającymi z harmonogramu wywozu odpadów. Koszt usługi – 50,00 zł za kurs. Usługa realizowana jest wyłącznie na terenie miasta Świdwin i dotyczy odbioru odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców (nie dotyczy lokali usługowych). Zlecenie powyższej usługi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu świadczenia usługi. Wszelkie informacje (w tym regulamin) dostępne są na stronie internetowej: www.zuk-swidwin.com.pl (w zakładce odpady) lub pod nr telefonu 94 365 24 53.

Regulamin usługi transportowej [PDF]